Vilkår

Vi hjelper deg fra start til førerkort!

Vilkår

Til elever hos Start trafikkskule har vi satt følgende vilkår:

Undervisningstider: 
En ordinær undervisningstime er på 45 minutter, og vi vil passe på at denne tiden brukes effektivt, så pass på å møte i god tid til timene. Kjøreundervisningstid er mandag - fredag kl 08:00 - 16:00.
Gratis prøvetimer er på 60 minutter.

Kontor / Undervisningslokale Adresse:
Lerstadveien 540, 6018 ÅLESUND. (2.etasje Ålesund Bil/ Volvo)
Telefon/ SMS :400 93 300 (sentralbord) Epost: post@s-trafikkskule.no
Tor Arild Tafjord: 919 09 276
Kim Erik Slinning: 919 20 502
Andreas Fløtre: 919 25 499

Betaling:
Faktura vil bli utstedt etter opplæring (kjøretimer), med noen unntak. Sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på vei faktureres på forskudd. Ved kjøp av tilbudspakker, må disse betales i fullt beløp innen forfallsdato. PS: Alt utestående må være innbetalt før førerprøve. Ved for sein betaling følger normale regler i forhold til purring og inkasso. Vi har avtale med Svea finans om delbetaling, og det er mulig å dele opp betalingen i 6, 9 eller 12 mnd. Se info på vår nettside eller spør oss.

Avbestilling:
Avtalt kjøretimer må avbestilles senest klokken 12 virkedagen i forveien. Sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på vei, må avbestilles senest 3 virkedager i forveien. Hvis eleven ikke møter til avtalt kjøretime eller avbestiller etter fristen, blir eleven belastet med gebyr tilsvarende 50% av avtalt pris og minst 400kr. Gebyr vil også bli fakturert på ikke møtt "gratis prøvetime".

Dersom eleven er syk eller andre velferdsårsaker ikke kan møte til avtalt time, så vil vi ved dokumentasjon (f.eks: legeerklæring), ikke kreve gebyr.
PS: Avbestilling kan ikke gjøres over epost eller via elevside på tabs.no.

TABS elev:
Vi bruker ett system som heter TABS, dette gir deg som elev full oversikt. Ved å logge deg inn på www.tabs.no, så vil du kunne se oversikt over kjørte timer, reserverte timer, oversikt over saldo og innbetalinger, booke timer og kontoinformasjon. Samt at du vil få SMS med påminnelse før hver kjøretime.

Hygiene og Skikket til å kjøre:
Du må alltid være skikket til å føre ett kjøretøy når du møter til kjøretimer. Dvs at du må være frisk, rusfri og uthvilt. Vi har følgende krav til hygiene, for din og andres trivsel. Du må ha rene klær som ikke setter flekker i interiøret eller har veldig sterk lukt, da det er kostbart å rense interiøret, og det er ikke kjekt for neste elev å sette seg i bilen. Trafikklærer vil avvise deg dersom du ikke møter hygiene kravet eller er skikket til å kjøre.

Språk krav:
Som elev hos Start trafikkskule, må du beherske enten skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk. Om du ikke behersker desse språkene, kan du benytte deg av tolk i kjøretimene. Ved bruk av tolk, er det eleven ansvarlig for anskaffelse og kostnad forbundet med dette.

Om du ikke behersker språkene ovenfor, og ikke benytter tolk, så kan trafikklærer avvise deg fra kjøretime. Dette begrunnes i sikkerhet, da vi er avhengige av kommunikasjon for å unngå misforståelser og potensielt farlige situasjoner. Samtidig som at vi er avhengige av kommunikasjon for å kunne tilby god opplæring i tråd med læreplanen klasse B.

Flere nyheter

Del opp betalingen

Les mer

Pakker - Førerkort klasse B

Les mer

Tabs go

Les mer

Gratis Prøvetime klasse B

Les mer

Tilhenger B-96 og BE

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Mørkekjøring

Les mer

Øvelseskjøring

Les mer

Finne klasserommet vårt

Les mer

Vis alle